Årsmöte Hallands SRB klubb

DSCF2521

Hallands SRB klubb höll årsmöte den 26 feb på Agrocenter, Falkenberg. Ett 30 tal medlemmar hade mött upp och fick traditionsenligt börja kvällen med läcker smörgåstårta.

Klubbens stora aktivitet 2014 var naturligtvis arrangeringen av den lyckade SRB stämman 3-5 augusti.

I klubben finns både  årets SRB profil 2014 Eva och Roger Arvidsson och årets mjölkbonde 2014 Magnus och Eva-Lott  Uhlin.

Styrelseval

Till ny i styrelsen efter Ulrika Regen som avböjt omval, valdes Thomas Ekman, Varberg och ny suppleant Ann-Kristin Ivarsson, Vessigebro.

SRB klubbens hederspris högst livstidsavkastning

Pris för högst livstidsavkastning kontrollåret 2014 gick till Leif Andersson, Frillesås för kon 289 Vera efter 3442 Stöpafors/882 Torpane. Hon har producerat på 9 år och 2 månader 99 937 kg ECM vilket motsvarar 7448 kg fett och protein.

Individavelspriset

Priset för högsta medelvärdet för helhet 82,5 gick till Eva och Roger Arvidsson, Idala, Ätran.

DSCF2526

Annethe Andersson, Växa Sverige informerade om att from 1 maj är begreppet ungtjur borta. Alla tjurar används som tjurfäder. Genomiska tjurar som är använda tidigare och har möjlighet att bli avkommedbedömda ersätter ungtjurarna. Pris 97 kr.

I mars ska det ske en spolning av högindexkviga hos Magnus Uhlin planerad spolningstjur är också från Halland, 9716 Vimur från Eva och Roger Arvidsson.

Hon tipsade också om att när det gäller förfrågan på tjurkalv från VikingGenetics att rapportera kalvningen så fort så möjligt för att vinna tid.

Klubben anordnar studieresa till Skåne den 11mars. Sommarträff hos Krister i Karsäng och till hösten besök hos Håkan och Anette Lind, Skedala Säteri.

Lina Ragnarsson informerade om aktuellt från SRB föreningen. Med vår-möte den 24 mars på Hamra , stämma 2-4 augusti i Tällberg och ELMIA 22-24 oktober. Viktigt att vi hjälps åt med att få dit både SRB kor och kvigor. I samband med ELMIA anordnas WAF(World Ayrshire Federation) ungdomsutbyte. Vill någon vara med och hjälpa till med detta hör av er till Lina Ragnarsson.

Alf Eriksson informerade om aktuellt från VikingGenetics. LD projektet dvs genomisk testning av hondjur till subventionerat pris fortsätter 2015. Det finns utrymme för fler besättningar att delta. Beslut är fattat att högindexkvigor ska köpas in till Örnsro för ET verksamhet.

Bildspel visades med Irene Karlssons foto från SRB stämman.