Ordförande Katarina Eriksson kunde hälsa ett 30 tal medlemmar  välkomna till årsmötet på Örnsro, Skara.

 Först var det val av styrelseledamöter.

Katarina Eriksson och Roland Palmstedt hade avböjt omval.

Nyval på Annika Strindgård, Floby och Åsa Augustsson, Skara. Omval på Robert Albertsson, Skara.

Till ny ordförande valdes Markus Lindström, Timmersdala. Mötet beslutade att sända 2 motioner till SRB stämman.

 

DSCF2557

Frv vänster tillträdande ordförande Markus Lindström, Katarina Eriksson avgående ordförande, Roland Palmstedt avgående ledamot och Robert Albertsson omvald ledamot.

Pris till ko med högsta 7-årsmedeltal gick till 838 Sköna SRB 222614 efter 1433 Orraryd och 94303 Mörby.

Produktion 7 år och 1 mån 12 761 kg 3,97 % fett och 3,6 % protein ,967 kg fett plus protein, 12 913 kg ECM. Bedömd med H 91 J 85 B 95 och K 94.

Kon har varit med i Saraklassen på ELMIA.

Ägare Stina Johansson och Lennart Persson Torstorp ,Töreboda

DSCF2554

Mottagare av priset Lina Persson med ordförande Katarina Eriksson.

Charlotte Andersson från VikingGenetics informerade om vikten med att genomiskt testa sina kvigor för att hitta de bästa djuren. Några av de allra bästa kvigorna köps in för ET spolning på Örnsro, Skara.

Mötet avslutades med att Lina Ragnarsson och Margareta Isaksson visade bilder och berättade om sin resa till Peru .

På årets program står närmast exteriörbedömningsträff inför stämman samt  kalvläger för barn och ungdomar ! Anmäl till Katarina . Preliminärt datum 25/7 .