Ordförande Bernt Bengtsson kunde hälsa ett trettio deltagare till årsmötet.

SRB-föreningens ordförande Maria Brihall och  Lina Ragnarsson informerade om det senaste på SRB-fronten.

Bland annat presenterades förslaget om ”Strategi SRB-förenings avelsarbete”.

På årsmötet delades följande priser delades ut

Ko med högsta livstidsproduktion tom 2015

238 Kelan F 3674 Månsagård MF 1017 Ältegård

Produktion 107 150 kg EM, 8014 kg fett och protein

Kon finns hos Hans-Inge och Ann-Christine, Bertilsgärde, Vessigebro

  kjelan

Bästa Individavelbesättning 2015

Eva och Roger Arvidsson, Övrarp, Idala med medel  på 82,4 gör helhet. De vann även 2014.

idala bästa individavelsbesättning

 Glada avelsrådgivare Kjell Johansson och Annethe Andersson

glada avelsrådgivare