Inbjudan till Årsmöte för

Jönköpings-SRB-klubb

Ni hälsas välkomna till Hans och Anna Samuelsson på Kalset klockan 10.00 Torsdagen 1 Mars.

Vi börjar dagen med kaffe och när alla är samlade tittar vi på gården med ny lösdriftsbyggnad.  Vi får också höra hur omställningen till EKO-mjölk gått, de har just blivit klara för KRAV sedan ett år.

Vi bjuder på mat som vi beställer på lokal restaurang, vi hämtar maten och äter på gården.

När vi är fyllda av mat och ny inspiration informerar styrelsen om arbetet inför årets  SRB-stämma som vi arrangerar i Jönköping.

Vi avslutar med årsmötes förhandlingar.

Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen.

Sofie      076-1696535

Mattias  070-5535478