På årsmötet kunde ordförande Bernt Bengtsson hälsa ett trettiotal deltagare välkomna.

Lina Ragnarsson informerade om aktuellt från SRB-föreningen med bla NTM-revideringen

Robin Arvidsson ny avelsrådgivare på VäxaSverige presenterade sig och informerade om SIM-herd ett nytt planeringsverktyg för mjölkbesättningen

Anders Gustafson avtackades för mångårigt arbete som kassör och sekreterare i klubbstyrelsen.

Ny i styrelsen Christian Elofsson, Väggarp, Getinge

Anders Gustafsson avtackades på årsmötet

 

Pris bästa individavelsbesättning Thomas Ekman, Björke

Ulrika Regen, Regens Lantbruk tog emot pris för högst avkastande ko 2017. 1174 Tessy Bondaryd/B Jurist