Årsmöte Jönköpings SRB klubb kallar till

årsmöte torsdag den 17 januari 2013.

Vi börjar kl 11,00 med studiebesök hos Familjen Larsson, Hallsnäs, Ramkvilla.

På gården finns 70 kor i lösdrift med grop. Ekologisk produktion.

Efter studiebesöket äter vi på Brittas restaurang i Korsberga ca kl 13.

Sedan årsmöte samt utdelning av Lasse i Leabo priset.

Alla hälsas varmt välkomna! Styrelsen