Västra Sveriges Koklubbs årsmöte började med  Studiebesök hos familjen Karlsson Bäcken TORPANE. Ett 40 tal medlemmar deltog.

Gården drivs av Lars-Erik och Marianne Karlsson med sönerna Magnus och Christer samt anställda.

De har 120 SRB kor som har en medelavkastning på ca 10 600 kg ECM.

Lars-Erik Karlsson uppfödare till några av SRB rasens mest använda tjurar hälsade alla välkomna och berättade om besättningen och gården. Vi fick också se gårdens siffror vad gäller Nyckeltal Avel.

 Ett tiotal av besättninges kor visades ute. Sedan fick vi se lagården  mm.

På årsmötet delades  följande priser ut.

 Från vänster, Daniel Emanuelsson, Lennart Mattsson, Magnus Karlsson, Gunilla Larsson, Gunnar Niklasson

Daniel Emanuelsson, Tengene, Grästorp prisades för SRB kon 436 Svea, Högst Livstidsproduktion 106 150 kg ECM Stöpafors ¤ Jägarbo (en gång/djur)

Lennart Mattsson, Grinneröd, Ljungskile, Högst avkastande SRBbes, 11 389 kg ecm (vart 5:e år)

Magnus Karlsson,Familjen Karlsson, Torpane, Brålanda, Högst bedömda SRB ko, 1289 Mulla EX 90 T88 B87 J91 Gunnarstorp ¤ K-Lens

Gunilla Larsson,Leif, Lunden, Brålanda, Högst bedömda Holstein EX 93 T91 B90 J91,  463 Hoff SJ Roxy James ¤ Lee

Gunnar Niklasson förman på Ulvesked (Stefan Edlund) Tanumshede, Högsta livstidsproduktion holsteinkon 544 efter Brett ¤ Funkis 123 731 kg ecm (en gång/djur)

Saknas på bilden gör Malte Ivarsson, Vallby, Kode, Högst avkastande holsteinbes 12 295 kg ecm (kan återkomma vart 5:eår)

 Styrelsen omvaldes i sin helhet förrutom att Gunnar Eliasson avböjt omval. Nyval Tomas Moberg Rabbalshede Gård. Bernt Larsson omvaldes som ordförande. 

Närmast på programmet står utställningen Dalbokon på Nuntorps Naturbruks gymnasium den 25 maj.