Årsmöte

Jönköpings SRB klubb kallar till årsmöte torsdag den 12 januari 2012.

Vi börjar kl 11,00 med studiebesök hos Klas Johansson och Anja Dalhög, Lommaryds Pg.

Klas är återinflyttad ifrån Östergötland, där han fortfarande är ordförande i länets klubb.

Anja är med i styrgruppen för unga SRB.

På Elmia representerades gården av en SARA ko.

Efter studiebesöket äter vi på Ralingsås och håller därefter årsmöte samt prisutdelning.

Alla hälsas varmt välkomna!

Styrelsen

Studieresa

3-4 februari åker vi tillsammans med Holstein föreningen på studieresa till Skåne.

Mer information kommer att finnas på SRB föreningens hemsida .

Anmälan och frågor Christer 070-6906831

Exteriörbedömning

Uttagning till exteriörtävlingen på stämman 2012 kommer att hållas den 10 maj klockan 19,00.

Vi besöker vår nya medlem Pelle Karlander, Hånger. Han har 60 kor i robot.

Medteg eget att lägga på grillen.