På årsmöte i Örebro läns SRB-klubb delades följande hederspriser ut

Hållbar ko

Till Anders Johansson tv på bilden, Väla Odensbacken för

542 Brunta  efter 882 Torpane/716 Norrbacka  avkastning 123 954 kg ECM

594 Brunta efter 3148 Ekholm/716 Norrbacka avkastning 102 600 kg ECM

Till Mats th på bilden och Per Axelsson, Lanna, Hardemo för

508 Fröken 3082 Backgård/774 Stocken avkastning 104 192 kg ECM

Anders Johansson fick också hederspris för tjuren 9114 VR April SRB 99114

Sven-Ola Öhlin Mörby Stora Mellösa fick pris för högts avkastande första kalvare

525 Beda efter 1433 Orraryd/1213 Peterslund avkastning 12 165 kg ECM

Torbjörn Boo, Stenkulla, Hjortkvarn fick ta emot sitt pris som delades ut på stämman i Bollnäs för

492 Prilla efter 1036 N Veneri/431 Floda Sund  avkastning 118 397 kg ECM

Nyval i styrelsen Björn Johansson, Aspa Säteri efter Thorbjörn Johnsson som avsagt sig omval.

Mötet avslutades med julbord från förr på Ostbiten Granhammar Vintrosa