Örebro-SRB klubb hade årsmöte den 31 mars.

Hederspris delades ut för två långlivade kor. De kom båda från Ulf och Ulla Gustavsson, Svennevad, Pålsboda.

772 Brunta (Leroys mor) Peterslund/Myhrer 123 635 Kg ECM -9 kalvningar

777 Brunta Botans/T Bruno 106 191 kg ECM-11 kalvningar

DSCF3451

Hederspris för bästa tjurar

9465 VR Auror NTM+19

Torbjörn Johnson, Hidingsta, Kumla

DSCF3455

9806 Vr Ulric NTM +25

Magnus Eriksson och Anna Olsén, Via, Glanshammar

DSCF3458

DSCF3462

Doris Fröberg tv vänster avtackades efter många år som ordförande av nyvalda ordföranden Birgitta Linderkers.

Mötet avslutade med att Lina Ragnarsson informerade om aktuellt från SRB-föreningen