KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Östergötlands SRB-klubb

Tisdagen den 29 mars 2016 på Åtvidabergs hotell, Stenhusgatan 7, Åtvidaberg

Kaffe från 10.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Prisutdelningar

Nyheter från SRB-föreningen

Diskussion kring arrangemang runt SRB-stämman 2016, som vi ska hålla

Efter lunch studiebesök hos Maria och Fredrik Ottosson, Norrby.

Klubben bjuder på förmiddagskaffe. Lunch till självkostnadspris.

Välkomna!