På årsmötet delades följande priser ut

Mats Johansson fick pris för bästa 305-dagars laktion 83 Maja V Föske/Karleby 13 864 kg ECM

Christer Samuelsson pris för bästa stamboks förda ko .1613 Mode Facet/Långbo J 87 B 85 K 91 H 89

Thomas Carlsson pris för bästa livstidsproduktion 460 Hjärtros Stöpafors/Eepa 122 144 ECM 9 268 kg fett och protein