Kallelse till Årsmöte med Skånes SRB-klubb tisdagen den 19 mars 2015.

Årsmötet börjar klockan 13.30 på Super Bowl i Hässleholm.

Anmälan till Skånesemins växel ifall du önskar lunch. 0415-19501 senast den 16 mars.

Vi börjar med ett studiebesök på Vankiva gård Hässleholm där Hans och Christoffer Johansson presenterar sin gård. Samling klockan 11.00.

Välkomna hälsar Styrelsen