Fredagen började med att de flesta av oss åt lunch på ett värdshus i Aneby, vi samlade sedan ihop oss hemma hos Klas och Anja på Lommaryds prästgård för ett studiebesök i lagården och senare på kvällen årsmötet, men en sak i taget. Filosofin på gården är att producera mjölk så enkelt och billigt som möjligt med friska och fodereffektiva djur som går så länge som möjligt på bete. Besättningen består av 100 % SRB/ayrshire och semineras i dagsläget mestadels med engelsk ayrshire. Efter att ha sett på bra kor ett tag vandrade vi in mot bostaden och årsmötesförhandlingar.

Vi började kvällen med ett föredrag av Eva Hultman, avelsrådgivare på Växa om exteriörbedömning. Under föredraget presenterades och diskuterades bl a. Optimum för egenskaper, spridning i bedömning mellan olika bedömare, om 80 poäng alltid ska vara medel för rasen som idag, omräkningsfaktorn till helhetspoängen mm. Efter ett intressant föredrag och tillhörande väldigt givande diskussioner presenterade Anja lite nytt från SRB-föreningen bl a. om de genetiska defekter som uppdagats i gentester som tagits av hondjur, ytterliggare en utmaning i avelsarbetet men glädjande nog har SRB färre defekter än Holstein! Till styrelseledamot Patrik Isaksson stora förvåning som fyllde 30 år dagarna efter årsmötet förkunnades även att han fått en kviga från besättningen DHM AGRI, norra Freberga som är under avveckling. 12 månader gamla Hildur e. Urka vars mmm. är en 100-tonnare efter 882 Torpane och från samma familj som semintjuren Vr Sparta.

Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid med Klas Johansson som mötesordförande, tyvärr pga bortfall bl a. sjukdom närvarande enbart 13 medlemmar vid årsmötet.

Styrelsen presenterade vilka aktiviteter ungdomsgruppen anordnat/deltagit vid under föregående år bl a:

Avelskon i väst + ungdomsträff hos Robert Albertsson

Sommarmötet

Elitauktionen på Ljusfall

Östgötamulen

Styrelsemöte 29 december

Finlandsresa till Ayrshireutställningen vid Seinäjoki 2015.

Anja Dalhög och Andreas Rofors avtackades för sin tid i styrelsen då de avsagt sig omval. Valberedningens förslag var fortsatt 7 ledamoter i styrelsen och förslag på nya ledamoter var Marie Arvidsson, Järnforsen och Nils-Olof Bratt, Regnsjö och omval på övriga som så också valdes. Till ny ordförande efter Anja valdes Björn Johansson, Aspabruk. Sammankallande i valberedningen har under året varit Markus Lindström som tillsammans med Nisse Bratt gick ur valberedningen. Till ny sammankallande valdes Marie Gustavsson, Fröåkra och nya namn i valberedningen blev Adam Jakobsson, Rödje + Per-Johan Ekström. De framställningar och förslag som diskuterades var att till nästa årsmöte anordna ett kalvlotteri där deltagarna via lottdragning byter kalvar efter elitdjur i besättningarna. Samt den preliminära planen inför anordnandet av World Ayrshire Federation Youth – träffen i samband med Elmia 2015. Till sist diskuterades även vilka motioner och skrivelser till styrelsen som skall skickas in till årets SRB-stämma.

Sedan åt vi god mat och drack öl och umgicks långt in på småtimmarna.

Lördagen startade med studiebesök hos Adam Jakobsson på Rödje gård där man bedriver ekologisk mjölkproduktion i ett nybyggt stall med 2 robotar. Besättningen som ursprungligen varit helt svart men via inköp av 4 röda ”slaktkor” innan byggnationen som ynglat av sig och dräktiga kvigor efter byggnationen är nu besättningen mestadels SRB/ayrshire. Så kan det gå! Adam väljer tjurar till besättningen som han tycker är bra oavsett vilket företag som säljer dem, här finns en väldigt bra grund att bygga vidare på och det är med spänning vi väntar på att se vilket avtryck Adam kommer sätta på besättningen. Efter det imponerande besöket hos Adam begav vi oss mot vad som verkade vara på vägen rakt in i smålands urskog hem till Patrik Isaksson, Tockarp för dagens avslutande studiebesök. Hos Patrik återfinns både gamla kor efter tjurar som Botans och Orraryd och kvigor från färska embryo-importer från Canada. Patrik har en imponerande standard på juver och helhet i besättningen och en stabil produktion, hit återkommer man gärna för att finna inspiration!

Vi avslutade med lunch och det var med ny energi man vände hemåt för att ta tag i vardagens utmaningar igen! Vi riktar ett särskilt tack till Klas och Anja för anordnandet av årsmötet!

Styrelsen genom ordförande Björn Johansson

Styrelsen har nu följande utseende

Ordförande Björn Johansson, Aspa Gård, Aspabruk

Ledamöter

Robert Albertsson, Tomten Synnerby, Skara

Patrik Isaksson, Tockarp, Aneby

Thomas Åkerlund, Långberget, Holmsveden

Nyval efter Anja Dalhög och Andreas Rofors som avböjt omval

Marie Arvidsson, Brogärdet, Järnforsen

Nils-Olof Bratt, Österböle, Rengsjö