Välkommen på Årsmöte

Sörmländska Mjölkproducentklubben

Den 12/5 kl 18,30

Katrineberg, Sköldinge

Klubben bjuder på mat innan mötet

Anmälan senast den 7/5 till Lotta Haglund 0704-157543