I samband med SRB stämman hölls auktion påföljande kvigor

Genomsnitts priset var 18 200 kr och högsta pris var 30 000 kr på 766 Stjärna från Öhed

Lunden AY & Hol, Brålanda                    1353 Blomma  Bradock/Showstar

Torpane, Brålanda                                     1815 Mulla Falcon/Epost

Rabbalshede Gård, Rabbalshede           1436 Nättros    VR/Ukulele

Öheds Mjölk, Brastad                                 766 Stjärna Jumper/Facet

Bäcken, Brålanda                                      1368 Snärta Volka/Jupiter