På stämman på Quality Hotel, Vänersborg var det 170 deltagare

I mitten på stämmo lokalen fanns T Brunos skinn

Presidie på SRB-stämman frh ordförande Kjell Eriksson och vice ordf Tomas Hansson

SRB-föreningens ordförande Maria Brihall hälsade alla välkomna till stämman

Bernt Larsson ord Västra Sveriges koklubb hälsade välkomna

Bo Carlsson hälsade välkommen till Vänersborg

Nya i styrelsen frv Tomas Åkerlund, Holmsveden och Patrik Isakson, Aneby efter Kerstin Bengtsson och Hans Palmqvist som avböjt omval

Jönköpings SRB-klubb hälsar välkommen till stämman 2018