Installningen är påbörjad och det är inte lätt att veta hur vi ska få plats med alla djur. Vi har gjort noggranna scheman för vem som ska stå var och på koplatserna innefattar det även vem som ska byta plats med vem i samband med sinläggningar och kalvningar. Som det ser ut just nu kommer vi ha 70 mjölkande på 60 bås i december. Några kvigbås och ett par spaltboxar får stryka på foten och bli mjölkplatser istället, så det ska nog klara sig till mars, då andra vågen kommer. Några står på slaktlista för, men för sju av dem (blandat kor och kvigor) hänger det på om de är dräktiga eller ej.

Bottenplattan är nu gjuten till gödselbrunnen. Skönt att det är på gång. Kanterna väntas denna eller nästa vecka. Grävaren som har varit här och förberett allt har nu flyttat vidare till granngården som vi arrenderar och rensar diken och letar på gamla täckdiken. Skönt att få dikena genomgångna.

Klas har ägnat dagen åt att snickra och fixa det sista i Burhemmet (sinkoladugården), i morgon kommer förhoppningsvis elektrikern och sätter upp lyset i de senast inredda boxarna. Sen ska vi försöka hinna gräva in vatten också, det finns en vattenledning, men den frös tydligen sönder för flera år sedan, så nu ska vi bara hitta den. Förra året körde vi vatten i en syratank, men det blir lite besvärligare i år med fler djur.