Äntligen kan vi återigen bjuda in till Avelskon i Väst! Lördagen den 2 april går utställningen av stapeln på Uddetorpsskolan i Skara. Utställningen är ett samarbete mellan Holsteinföreningen, SRB-Föreningen, rasklubbarna i Skaraborg, koklubbarna i Väst och Uddetorps Naturbruksskola.

Utställningen är öppen för alla medlemmar inom rasföreningarna för SRB-AY, Holstein och Jersey samt ungdomsklubbarna i landet. Domare för alla raser och showmanship är Samuel Wake från England.

Preliminärt program:
9.30 Showmanship
11.00 Bedömning SRB-AY
13.00 Bedömning Jersey
14.00 Bedömning Holstein
16.30 Avslut

Mjölkande djur skall vara stamboksberättigade och med i Kokontrollen. Kalvar och kvigor räcker det med endast stamboksberättigade. Besättningen djuren kommer från bör vara med i FRISK KO (gröna listan). Besättningar som inte är med kontaktar veterinär Per Arnesson: 076- 109 08 08 för information om vad som gäller.

Anmälningsavgiften är 1–2 kor 400 kronor per ko, kor därutöver i samma ras 200 kronor per ko och 200 kronor per kviga även om den också tävlar i showmanship.

Nedan finner du:
Inbjudan
Anmälningsblanketter
Etiska regler
Regler för smittskydd
Regler för SARA-klassen

Anmälan senast 15 mars 2022:
Holstein, Jersey och showmanship: Holstein Föreningen Gill Zeilon Daggstigen 2, 598 71 Södra Vi, e-mail: gill.zeilon@telia.com
SRB-AY och showmanship: SRB-föreningen Maria Eriksson Råby 2003, 242 92 Hörby, e-mail: maria.eriksson@srb-foreningen.se

Vid frågor:
SRB-AY: Maria Eriksson 0706-62 67 98
Holstein och Jersey: Gill Zeilon 070-548 19 33
Showmanship: Eva Krijger 0709-11 66 01, e-mail: koeva16@hotmail.com
Sara-klassen: Sara Wiklert Petersson 010-471 07 02, e-mail: sara.wiklertpetersson@vxa.se

Gemensam middag på fredag kl.19.30 på Skara Stadshotell. Pris per person är 325 kronor exkl. dryck. Anmälan till Eva Krijger via sms eller telefon 0709 – 11 66 01 senast 25/3. Boka boende på Skara stadshotell på telefonnummer 0511-240 50 och ange koden: AVELSKON för dessa priser:
Enkelrum 1 000 kronor, dubbelrum 1 200 kronor och 3-bäddsrun 1 350 kronor, inklusive frukost. Dessa priser gäller fram till den 15/3.

Förslag på andra boende:
Jula Hotell 0511-31 00 00 och Brunsbo Gästgiveri 0511-177 10. Husvagns- eller husbilsplats på Uddetorp 200 kronor per plats, anmälan krävs.

Välkomna!