Är du mellan 7 och 25 år gammal och har intresse av mjölkrasdjur, delta på utställningar och i showmanship är det ett utmärkt tillfälle att komma till sommarträffen hos BKE Holstein. Det blir lite demonstration av val av kalv/kviga, klippning och styling av djuret. Om intresse finns kommer vi i fortsättningen att ordna andra träffar där vi går igenom andra områden t.ex. exteriör av kor, utfodring av kalvar/kvigor, skötsel av djuren på utställningen mm.

Sommarträffen är torsdagen den 14/7 kl. 18.30 hos Eva och Bram Krijger Hult, Lyrestad. Efter olika genomgångar fikar och grillar vi. Detta bjuder vi på. Anmäl er så vi har tillräckligt med mat. Ring till Eva på tel.nr 0501-507 11 eller 0709-11 66 01 senast 12/7.

Lördagen den 27/8 har vi i klubben en uttagnings

tävling för showmanship till Elmia utställningen som är i slutet av oktober. Varje klubb har begränsat med antal platser därför måste vi ha en uttagnings tävling.

Vi är på Sötåsens naturbruksgymnasium, Töreboda.

Tävlingen börjar kl. 13.00 men kom i god tid innan för tvättning och styling av din kalv/kviga.

Domare för dagen är Bram Krijger.

OBS! glöm inte att det måste tas BVD prov på djuren, detta gäller i tre månader så ta det så att det även gäller för Elmia. Anmäl er senas 12/8 till Eva.

Detta gäller er som är mellan 7 och 16 år. Har du fyllt 16 * när Elmia är tävlar du med en mjölkande ko . Detta gäller endast på Elmia på grund av platsbrister, tyvärr.

* Det är inte helt klart med reglerna för ELMIA