Detta är vår första x-vik kviga, en Helen  efter Bangkok. Den här familjen har i generationer haft problem med krokiga haser, så jag tänkte försöka fräscha upp generna lite med nytt blod. Jag har 3 kvigor efter Bangkok och sen har jag använt några genvik+ tjurar med max 25% HOL i sig. Personligen tycker jag att det är ok, men över 25% går jag aldrig och ser till att ha koll på vad som finns i hondjuret också innan, så man håller sig under 12,5%, som vi har bestämt i reglerna för stamboksföring. Tycker också att vi har mycket större problem inom SRB-rasen än HOL- inblandningen, nämligen att rasen minskar stadigt varje år! Tycker att det är det problemet vi borde lägga energin på, hur ska vi stoppa minskningen??  Många är kritiska till SRB´s juver och reslighet, och väljer att korsa med ren HOL, det är förödande! Skulle dom välja RDM- tjurar istället, som ofta har dom efterfrågade egenskaperna, så finns ju chansen att dom kan komma tillbaka i stamboken ganska snart igen, än inte alls…Var och en har ju rätt att välja vad man vill i sitt avelsarbete, det ska ingen styra över. Vill man jobba med en helt HOL-ren ras, så finns det ju massor av tjurar att använda och bortse från dom som man tycker har för hög %. Vad tycker Ni?? Kommentarer , tack!