Årets djurhälso och utfodringskonferens hölls i Skövde i veckan. Det var 19:e gången denna konferens hölls . Det har tidigare varit Svensk Mjölk som ansvarat för genomförandet och nu var det Växa Sverieg. Ca 270 rådgivare/veterinärer inom husdjurorganisationen deltog. SRB föreningen var med som utställare.

Rubriken för dagarna var  ” Hitta möjligheter till bättre resultat”.

Det var många olika föredrag som behandlade detta ämne. Här är några exempel

* Det handlade bland annat om att se pengarna i den friska besättningen.I nyckeltal djurhälsa går det att se en uppskattad kostnad för djurhälsan i öre/kg ECM.

* Sofie Andersson Växa Sverige informerade om att det frivilliga salmonella programmet ersätts 2014 av Smittsäkrad besättning.

* Anna Ohlsson Växa Sverige redogjorde för läget vad gäller schmallenbergviruset.

* Ann Nyman SVA visade att  celltalet fortfarande är det bästa sättet att hitta kor med smittsam subklinsk mastit.

* Emma Carlén Växa Sverige föredrag handlade om hur kornas livslängd påverkar gårdens resultat. Låg rekryteringsprocent sänker kostnaden för mjölkproduktionen. Bland annat genom att äldre kor producerar mer.

* Hans Stålhammar VikingGenetics visade att genomiska avelsvärden revolutionerar avelsarbetet. Genom att DNA testa hondjuren i besättningen kan man undvika att rekrytera efter de sämsta djuren. Djur med höga NTM ger bäst lönsamhet.

* Kenneth Byskov från Videcentret i Danmark redovisade att data från Tru Test mätare i Danmark används i avelsvärderingen för mjölkbarhet. Arbete pågår för att kunna använda data från robotar och VMS i Sverige.

Årets vallmästar pris delades ut till Bröderna Bengtsson Gunnas Olofstorp utanför Varberg.

Några av deras framgångsfaktorer var att hålla maskinerna i bra skick. Förbereda personalen när det var dags att köra så alla är på hugget. De är sams med grannarna och kan låna maskiner om något går sönder. De skriver upp varje lass när det läggs in i silon och lägger plast i silon när det byter gärde. Max 4 -5 veckor mellan 1:a och 2:a skörd. Sortval snäv blandning som passar alla skiften. Sedan passade de på att köra när vädret är bra.

 

DSCF1435