Dalbo Hushållningsgille, avelsföreningarna tillsammans med Naturbruksgymnasiet Nuntorp anordnar 

utställningen Dalbokon lördagen den 26 maj 2012 på Naturbruksgymnasiet Nuntorp, Brålanda. 

Exteriörklasser, Saraklass och showmanship för ungdomar 6-16 år. Domare Tommy Eriksson, Skånesemin. 

Best in show koras med vandringspris och prischeck på 10 000 kr!

 Välkommen med anmälningar av djur till: Ingrid Brodin, Växa Sverige, Box 154, 532 22 Skara, fax nr 0511-77 11 77, eller mail ingrid.brodin@vxa.se  , senast 30 april.

Mer information finns på hemsidan  www.naturbruk.nu/nuntorp

Välkomna!