Fick en kommentar att jag skulle skriva vad jag går för utbildning!
Det gör jag så gärna!

Jag går på Vretasskolan i Linköping. Jag läser till Driftledare.

Jag började den 8 Januari – 2013 och läser till mars – 2014. Det  är en 40 veckors kurs. Vi läser mellan Januari och Maj sen har vi 5 månaders sommarlov och kör igång igen i oktober och läser till mars. Det är upplagt så här för att det är folk som redan har eget företag som läser. Då kan dom vara hemma under sommar halvåret och jobba. Det passar perfekt för mig med tycker jag. Det kommer att bli skönt att få jobba igen i sommar. Omväxling förnöjer. Det finns 2 inriktningar odling/maskin och Djurhållning. Jag går djurhållning, det är 11 som läser djurhållning var av 5 från Hälsingland!. 10 st läser odling/maskin.
Första terminen läser vi Lantbruksdjurskötsel, stallteknik, vallodling, produktions ledning m.m  vi har även 6 veckor praktik ute på gårdar. Lantbruksdjurskötseln är mer djupgående en den vi läste på gymnasiet. Nästa termin som börjar i oktober blir det i stort sätt bara företagsekonomi. Det är det som känns nyttigast för mig som planerar att bli egen mjölkföretagare i framtiden.
I början var det väldigt jobbigt att sitta still hela dagarna när man är van att jobba hela dagarna men man kommer in i det. Vi åker på väldigt mycket studiebesök och kollar på massa gårdar. Så man får väldigt många nya kontakter och det kan man inte ha för många av!

 

haha vet ni vilken elektriker som är bäst försten? … … Den med flest kontakter 😉