Årsmöte Östergötlands SRB-klubb torsdagen den 21 mars 2013 kl.10.00 på Skänninge Stadshotell

Nyaste ledamoten i SRB-föreningens styrelse, Anja Dalhög, pratar om nytt från föreningen och sina tankar om framtiden.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och lunch inbjudes till gårdsbesök hos familjen Wågbrant, Alnäs, Skeppsås.

Fundera gärna på ämnen att diskutera på årets stämma samt synpunkter på klubbens verksamhet och framtid.

Klubben bjuder på kaffe och smörgås.

VÄLKOMNA!

/Styrelsen