Här nedan är alla blanketter mm till ELMIA 2018.

Sista anmälningsdag är 14 sep

Inbjudan till djurutställningarna ELMIA Lantbruk 24 – 26 oktober 2018

Nu är det dags för anmälan till årets Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 2018. Antalet mjölkkor blir cirka 134 samt 36 kvigor, köttras har samma antal platser, det innebär att det kommer vara drygt 300 djur på Elmia. Vi ser fram emot att se de bästa djuren på Elmia och att det blir en bra nationell utställning.

Ansvarig för utställningen är Susan Lothigius, Elmia. Utställningsveterinär är som tidigare Per Arnesson, Växa Sverige. Charlotte Andersson VikingGenetics/Växa Sverige har ansvar för mjölkdjuren.

Antal platser: SRB-föreningen 44 st och VikingGenetics 6 st. I mån av plats öppnar vi möjligheten för att ha en klass med dräktiga kvigor 16-22 mån

Ungdomsklubbarna: ca 36 platser

Inbjudan ELMIA pdf

Djuranmälningssedel SRB – Kopia word

Elmia-2018-Djuranmälningssedel-SRB pdf

Sara-klassen Elmia 2018 Word Pris peng ar 20 000 kr

ELMIA-regler 2018 regler för smittskydd

Etiska regler mm 2018 word

Etiska regler mm 2018 pdf

Kopia Sälinfo 2018

Djurprogrammet 15 maj  obs ändringar kan ske

Showmanship

Inbjudan till Ungdomsklubbarna

Elmia 2018 Djuranmälningssedel ungdomar   Word

Elmia 2018 Djuranmälningssedel ungdomar pdf