ERDB( European Red Dairy farmers) är organisationen för de röda raserna i Europa. Det är 20 år sedan organisation bildades. Målet är utbyte av genetik samordning vad gäller avelsmål, databas och avelsberäkningar.

ERDB 2014 group photo by Riina Koivulahti

 

40 representanter från 10 länder deltog på mötet i Finland, arrangerat av FABA. Ordförande för ERDB är Christina Poulson-Schlüter, Tyskland och vice ordförande Tonü Pöllur, Estland, Martis Lidaks, Lettland och sekreterare Lina Ragnarsson.

 20140513_125858

Från SRB föreningen deltog Mats Eriksson, Maria Brihall, Kerstin Bengtsson, Anja Dalhög och Lina Ragnarsson.

På programmet var följande föredrag

Genomisk selektion, föreläsare Jarmo Juga, Helsingfors universitet. Han visade på att genomisk selektion snabbt ändrat förutsättningarna för avelsarbetet på nötkreatur. Bla genom att generations intervallen blivit kortare, högre säkerhet än härstamningsindex och möjlighet att avla för nya egenskaper.

Horizon 2020 ”Red cow for biodiversity” Georg Thaller, Tyskland. Detta är ett EU projekt som kan bli verklighet om ansökan kommer att godkännas. Första steget är redan klart. I projektet ska man visa på det unika med de röda europeiska raserna och samtidigt utveckla möjligheterna till fortsatt lönsam mjölkproduktion med dessa kor.

Hans Stålhammar från VikingGentics visade på genetiska korrelationer mellan ERDB länderna och möjligheter till samarbete kring genomisk selektion.

Alf Eriksson pratade om möjligheterna för samarbete vad gäller genomisk selektion för de röda raserna i världen.

Olga Smirnova från FABA informerade om de röda raserna i Ryssland såsom röd steppko och ayrshire.

Christian Jurvanen från Agriculture data Processing center, redogjorde för projektet med gemensam kodatabas i de nordiska länderna.

Dagarna avslutades med studiebesök. Först på VikingGenetics tjurstation i Hollola som troligen är världens största tjurstation för röda tjurar och sedan på Torttila gård, Lamni. Nästa möte blir i Lettland 2015.

20140514_130705