Igår påbörjades ett byte av hydraulcylindrar samt slangar till en av utgödslingarna i den äldre lösdriftsladugården. Den utgödslingen sköter 4 st rännor, 2 st i gr 7 där kalvar 3-6 månader bor samt under boxarna där bla kor för sinläggning står. Den här utgödslingar har krånglat sedan starten (17 år) och senaste åren har vi flyttat ett utgödslingsaggregat på en säckkärra (ja, det är sant) 1 ggr/vecka till två olika ställen för att kunna utgödsla dessa rännor. Det har tagit ca 1 timme/vecka. Så i del av att spara in onödiga jobb så började detta att fixas nu. Det har ju dragits på att försöka laga detta då det är ett väldigt stort jobb, som inte är så lätt heller då man måste krypa under spalten, överfarter mm i gödsel för att lyckas. Ovanpå det passerar det kor från och till mjölkningen rätt stor del av dygnet. Men det har gått rätt bra. Nu väntar de på delar som utlovades att komma senast idag, men som verkar dyka upp på måndag. Målet är så klart att hinna färdigt innan jul, men helst tidigare så att det hinner fixas något mer innan helgerna.

Maken i den sk gr 7, med många åskådare 🙂

Annars så här i början/mitten av månaden så har jag fixat löner, renskrivit personalmötesprotokoll och håller på med beläggningsplanen (jag går igenom alla kor och tittar bla på provmjölkningens resultatet, antalet ins mm för att bestämma om ev utslag, max antal ins etc)