Korna mjölkar för lite! knappt 1500 liter i tanken på 32 mjölkande.
Kalvarna dricker ungefär 100 liter om dagen just nu men det blir ändå för lite.
i och för sig så ligger halterna på 5.0 3.6. Men med 17 nykalvade ska dom snitta 30 liter nu.