Årsmöte med Jönköpings läns SRB-klubb hölls den 7 dec, det samlade ca 25 deltagare från hela länet. Vi startade med ett intressant studiebesök hos Göran Johansson Mellby Reftele, där vi fick fm. kaffe som Christer hade ordnat. Göran har byggt ny kall lösdriftsavdelning till sinkor o dräktiga kvigor. Det är med skrapgång, liggsängar och med foderbord på ena långsidan. Man är också i startgroparna att bygga om och till kalvavdelningen och nytt mjölkrum och personalutrymme . Göran har ca 100 kor i uppbunden besättning.

Efter det fortsatte vi till St Segerstad där vi intog lunch och efteråt höll vi årsmötet som leddes av Christer Ljungqvist. Till ny ledamot i styrelsen invaldes Andreas Rofors övriga ledamöter blev omvalda, vidare rapporterades det från stämman i Kosta och diskuterades bl a. om exteriör, juverbalans i robotbesättningar och informerades om studieresa till Kalmar – Öland i Januari.

Vid anteckningarna Gun Gustavsson/sekreterare