Natten till tisdag hade vi den första frosten sedan i april-maj, stor skillnad mot i fjol när det var frost varenda natt från slutet av augusti. Alla djuren är ute än. Korna dock med tillskottsutfodring även ute nu. Det finns inte mycket gräs kvar på betet, men så länge det är torrt så har de det gott ute. Korna har nu varit ute i fem månader och de äldsta kvigorna har varit ute i ett halvår.

Vi började fora med andraskördsensilage förra veckan eftersom vi lade in sista skörden i det fack som vi tagit ur hittills och där vi sedan tidigare har förstaskördsensilage. Halterna har nu gått upp mot vinternivå på drygt 4,4 och 3,6, vilket känns skönt skönt. Mjölk minus foder ligger nu på ungefär 2 kronor. Jag har tänkt mig att gå igenom vår årsredovisning och räkna ut ekonomin på hela kontrollåret, men jag har inte hunnit än tyvärr. Jag tycker ju det är så väldigt kul med siffror och att göra jämförelser fram och tillbaka.

Den här veckan har jag extraknäckt lite som avbytare åt en kompis. Lite nervöst att ta sig an en ny ladugård, men efter fem pass har jag blivit lite varm i kläderna. Det var knappt femtio mjölkande och jag har haft hjälp med ungdjuren så det har varit lite lagom. Djuren har varit snälla, har mjölkat in två kvigor som skött sig bra. Jag har fått brottas med svanshållare, vilket jag inte är van vid. En ko lyckades i dag med konststycket att rycka av mig glasögonen med svanshållaren när jag skrapade gödsel. Vet inte hur det gick till, men glasögonen klarade sig oskadda som tur var.

I går plockade vi upp potatisen. Blev ingen jätteskörd på grund av det torra vädret, men de som blev var fina. Vi lockade även hem de yngsta kvigorna från betet i går. Nu är de i hagen framför ladugården för stödutfodring.