Den här veckan så försöker jag komma ikapp med kontorsjobb som gäller ladugården, bl.a registrera Vila-behandlingar, göra en så kallad beläggningsplan som jag gör varje månad. Jag går igenom alla kor utifrån senaste provmjölkningen och senaste året tillbaka. Jag använder mig helt enkelt av hederliga papper fortfarande. Så då beslutar jag vilka som ev inte ska semineras något mer, kanske max antal ins osv. Jag har även en lista för ”kom ihåg kor” så att man inte glömmer av från förra laktationen tex dåliga ben, flock från och till osv. Sådant som man lätt glömmer av på ett halvår eller så.

Jag ska även besluta utifrån senaste genomiska svaren vilka kvigkalvar som ska gallras ut eller ej.

Genomiska prover