SRB-Föreningen summerar året som gått – året som går till historien och varit annorlunda på alla sätt och vis, men har tvingat oss att tänka oss utanför boxen och gett oss nya erfarenheter i andra sätt att arbeta på.

SRB-Föreningen har under 2020 medverkat på Växadagarna på tre orter under årets första månader, anordnat ordförandeträff och vårmöte i Halland i mars samt genomfört en semidigital årsstämma i augusti. I sedvanlig ordning har tre nummer av SRB-bladet publicerats och på livdjursförmedlingen har 176 stycken djur fått nya hem och ägare. Arbetet med SRBpremium har rullat på och under tiden varumärket blir officiellt godkänt av EU-kommissionen är SRBpremium varumärkesskyddat samt att en logga och grafisk profil börjar ta form. Sista aktiviteten för 2020 blir fototävlingen som avslutas den 31 december.

Nästa år inleds med den digitala utställningen som annonserats i SRB-bladet, hemsida och sociala medier. Prisutdelningen för denna sker under vårmöte i april.

Även om vi är stolta över de kunskaper vi fått under året med de digitala verktyg vi arbetat med så ser vi fram emot de mer traditionella träffarna och aktiviteterna vi hoppas kunna genomföra under 2021. Håll utkik i tidning och digitala kanaler så hoppas vi att vi ses!