I ett hav av vete och vicker, och timotej, ängssvingel och rödklöver i botten. Vi har ju knallat på med skörd av helsäden. Redan före stämman slog vi det första, då det hotade bli så kraftigt att det kanske skulle kväva vallinsådden. Så frodigt är det i år! Sen har vi för ett par veckor sen tagit några ha till. Nu slår vi ner det sista. Fast på alla ställen har det inte vuxit så där jätte bra. Vi har ett myrmarksområde där det ser väldigt klent ut. Men vallgräset ser ut att ha vuxit bra. Men på dom flesta ställena är det kanonskörd!
Har också börjat blanda helsäd åt korna nu igen, så vi får halterna tillbaka. Har legat på 4,4% i fett i sommar, som steg till 4,6% när vi började med årets skörd.
DSC_0370 Å drängen lade sista handen på skurningen av kvigsidan.