På SRB stämman hålls riksmästerskap i exteriörbedömning måndagen den 6 augusti

kl 17 vid Borgholms slottsruin på Öland.

Varje klubb  utser en senior och en junior ej fyllda 20 år som tävlar.

Glöm inte att anmäla tävlande från er klubb.

Seniorerna tävlar om ett vandringspris skänkt av Lactamin 1999. Vid tre inteckningar tillfaller priset den vinnaren.

Det finns tre som har 2 inteckningar.