Välkommen till

SRB föreningens riksmästerskap i exteriörbedömning

söndagen den 31 juli kl 17 hos Jan Andersson, Solhem, Vadstena

Varje klubb kan skicka en deltagare till varje klass

Juniorer (ej fyllda 20 år den dagen tävlingen är)

Seniorer (20 år eller äldre).

  • Bedömningen omfattar fyra kor
  • Domare från Växa Sverige
  • Kerstin Bengtsson och Patrik Isakson Ansvariga från SRB föreningen
  • Prisutdelning sker under festmiddagen på Vadstena slott den 1 augusti

 Välkomna med anmälningar  -vi vill helst ha dem  15 juni

 Lina Ragnarsson