Härmed inbjudes Du, som är upptill  35 år, att delta i SRB föreningens ungdomsgrupp. 

Avsikten med gruppen är att i nära kontakt med SRB föreningens styrelse ge ungdomar en inblick i styrelsearbetet och tillfälle att framföra sina åsikter om rasen och dess framtid.

 Gruppen vill ge kointresserade ungdomar möjlighet att träffa likasinnade och under trevliga former diskutera avel, utbyta erfarenheter och se goda exempel på framgångsrikt företagande med SRB kor.

Är Du intresserad, kontakta:

Anja Dalhög, 

lommaryd@gmail.com 070-6912186

Robert Albertsson,

albertsson_83@hotmail.com 070-2231548