Maria Brihall kunde hälsa ett  50 tal deltagare välkommen till SRB-föreningens vårmöte i  Frinnaryds bygdegård.

Under 2017 startas uppdateringen av NTM. Hans Stålhammar från VikingGenetics redovisade hur revideringsarbetet ska genomföras. Han visade på trender för olika egenskaper och hur de fenotypiska värdarna utvecklats genom åren. Vilka omvärldsfaktorer som kan påverka mjölkproduktionen i framtiden.

Hans Stålhammar redovisade fakta trender mm kring NTM

Hur vill vi att framtidens NTM ska vara

 

Deltagarna fick sedan fundera i grupper hur de tror och vill utforma framtidens NTM.

Hans Palmqvist har besökt Elisabeth Avendaño som under många år bedrivit avel med SRB på Pampas. Han visade foto från denna intressanta resa. SRB-kon fungerar mycket bra där trots helt skilda förhållande gentemot här i Sverige.

Lars Höök, Höök Media och Mattias Dernelid Fällmans kött/Smakriket redovisade projektet SRB-kött Exceptionell råvara. Mattias menade på att SRB-kött från äldre slutgödda djur har en mycket bra smak/tydlig grundton. Han vill nå ut med detta till toppkrogar och vilket i sin tur kan lyfta SRB-kött mer allmänt.

Innan gårdsbesöket serverades det ostkaka från Lommaryd.

Dagen avslutades med gårdsbesök hos Patrik Isakson, Tockarp, Aneby. Patrik är sjunde generation på gården. Han har 70 årskor i en uppbunden besättning. Korna var mycket välputsade och fina. Vi fick tippslapp och rösta på den bästa 1:a första kalvare  resp. äldre ko.