Utgödslingen under spaltboxarna gick sönder i helgen, ett fäste till den ena av skrapbalkarna hade gått av och hade inte Klas hört det direkt och stängt av så hade nog det andra också gått av. Så i måndags släppte vi ut ett gäng kvigor i snövädret så Klas kunde göra en djupdykning i rännan. Jag var med och tryckte på och av utgödslingen för att få den i rätt läge så det gick att svetsa ihop allt igen.

Kvigorna tyckte det var roligt att springa i snön, skönt för dem att kunna sträcka ut och komma ur spaltboxen ett tag. Som enda golv, utan hela liggytor, blir det ingen vidare miljö för djuren. Trots att kvigorna är klippta är de smutsiga på ett sätt som kvigor i liggbås aldrig blir. Däremot som golv mellan liggbås och skött av en liten gödselrobot kan det ju bli en torr och fin miljö. Den renaste lösdrift jag någonsin sett var uppbyggd enligt den principen. Om vi bygger lösdrift kommer det bli enligt den modellen.

Vi funderar även på att i så fall ha självflyt på gödseln under spalten. Vad har ni för erfarenheter av det? Vad bör man tänka på?

DSC02618