Det anordnas en gemensamm ERDB/IRCC konferens i Tyskland den 3-7  maj.

Se mer info på nedanstående länk. Obs anmälan senast 1 mars.

http://www.auzredxb.com.au/