14-16 juni arrangerades  IRDBF (Internationel Red Dairy Breed Federation) konferens av Geno, Norge.

Ett femtio-tal deltagare från Europa, Australien, USA och Israel samlades i Hamar.

http://www.genoglobal.com/irdbf   presentationerna

Jan-Ola Melby ordförande i Geno och Karen Moroney Australien hälsade alla välkomna till konferensen

27513778470_0cfdbe9d19_o

På programmet var det bla följande

Trygve R Solberg presenterade av Genos införande av genomisk selektion i avelsprogrammet. Nu finns det både avkommedbedömnda och GS tjurar i deras sortiment.

Professor Roel F. Veerkamp från Holland presenterade möjligheterna med att få med fodereffektivitet i avelsarbetet.

Elisabeth Kommisrud, Norge berättade om Spermvital (spermadoser med längre verkningstid) och hennes forsknings och utvecklingsarbete kring detta.

Lantbrukare Henk Schoonvelde från Holland berättade hur han gått över från Holstein-kor till korsningsavel med hjälp av NRF-tjurar. Hans ekonomijämförelse med gårdar i EDF låg i topp.

Björn Gunnar Hansen från IFCN ett kunskapsföretag som jobbar med att ta fram data, kunskap över världens mjölkproduktion, visade att de mesta av mjölken som  produceras i världen kommer från mycket små besättningar under 3 kor. Han menade också  att enligt den statistik som de tagit fram på ICFN visar att mjölk och foderpris följs åt i 32 månaders cykler. Och det är ett bra tecken att foderpriset nu går upp.

Logo IFCN-Dairy

Dagen avslutades med en paneldebatt om hot och möjligheter för världens mjölkproduktion.

Dag två hölls möte/stämma i IRDBF. Karen Moroney AU som varit ordförande i många år meddelade att hon nu slutar.

Till styrelse valdes

Christina Paulsen-Schluter, Tyskland, ordförande

Ledamöter

Graeme Hamilton Australien

Tonu  Polluar, Estland

Les Hansen, USA

Pirkko Taurén, Finland.

27716964011_39f1dec641_o

Konferensen avslutades med besök på Store Ree tjurstation. Hans Storlien presenterade avelsprogrammet och några av topptjurarna-många hade SRB i härstamningen. Exporten av Norweigan Red är ca 450 000 doser/år.

DSCF3533 DSCF3547

 

Till sist studiebesök hos Tore Nordlis gård i Löten. Han har 50-60 kor i Lely robot. Mjölkkvoten var 500 000 kg och priset 5 kr/kg. Avkastning 9 800 kg.DSCF3552