I dag har det varit -25 grader hela dan och nu är det -30. Korna är sega till roboten, sparar energi men äter mer = mjölken går upp, tillfälligt.