Kalvläger på Segerstad den 24-26/7

Kalvlägret i Jönköpings län kommer att hållas på Segerstads naturbruksgymnasium. Vi kommer att bo på skolan med helpension.

Årets läger kommer att avslutas med en tävling då släkt och vänner hälsas välkomna.

Kostnaden beräknas till 200kr/deltagande barn. För övriga medhjälpare blir kostnaden 150 kr för helpension på skolan.

Boka sommarens bästa dagar redan nu!

Christer Ljungqvist 070/6906831