Den här fina kon såg vi hos Bert och Karin i Svartbyn. 287 Lisa efter 2668 Svartbyn (K Lens), MF: 1580 Säby By. Hennes MMM 145 Lisa är 100-tonnaren som fick pris på årsmötet, en 10:e kalvare som klarat till robotko galant. 🙂