Här katatalog  på auktionsdjur och lotteri kalvar och embryo som kommer att säljas/lotterivinster på stämman i Vänersborg.

AVELSFÖRENINGENS FÖR SVENSK RÖD OCH VIT BOSKAP

AUKTIONSKATALOG

över djur som utbjuds till försäljning

i samband med föreningens årsstämma i

Vänersborg 30 Juli 2017

SRB-föreningens Service AB är säljare och fakturerar köparen med 30 dagars kredit från klubbslaget.

25 % mervärdesskatt tillkommer

Auktionsvillkor

Auktionsdjuren visas söndagen den 30 juli mellan KL 16.00-19.00 vid Skräcklan, Vänersborg.

               Utrop sker under kvällen efter räkbuffen.

Auktionsdjuren åker hem till respektive säljare efter visning och djuren hämtas hos respektive efter överenskommelse!

Auktionsdjuren är försäkrade av Agria fram till avhämtning.

SRB-föreningens Service AB är säljare och fakturerar köparen med 30 dagars kredit från klubbslaget.

25 % mervärdesskatt tillkommer.

Övrigt: För telefonbud, kontakta Koklubb Väst Fredrik 070-922 82 38. Klubban svingas av SAJAB.

Förteckning över djur och uppfödare

AUKTION

Lunden AY & Hol, Brålanda 1353 Blomma           s.4

Torpane, Brålanda 1815 Mulla                                s.5

Rabbalshede Gård, Rabbalshede 1436 Nattros    s.6

Öheds Mjölk, Brastad 766 Stjärna                          s.7

Bäcken, Brålanda 1369 Snärta                                s.8

LOTTERIKALVAR och EMBRYO lottas ut på festkvällen den 31 juli

Lunden AY & Hol, Brålanda 1364 Lisette             s.9

Daniel Emanuelsson, Tengene 575 Engla            s.10

Två embryo från samma spolning från VikingGenetics     s.11

Djuren är försäkrade av Agria

Auktion och lotteri kalvar stämma 2017 ver 2 katalog i pdf format