Nu har vi äntligen fått den rätta besättningsredovisningen för förra kontrollåret. Juni och Juli proven var det helt galna fetthalter på, 3,8% resp 3,9%. Och samtidigt var det taget i tanken på 4,4%. Jag vet inte vad dom gör där på Eurofins, men förtroendet är lite rubbat då vi sen fick en galen foderanalys också. Så vår avkastning blev till slut 10368 kg ECM med 4,8% fett och 3,7% protein. Precis 200 kg mer än den första redovisningen med dom låga halterna. Och 271 kg ökning sen i fjol. Inkalvningsåldern var 24,5 mån, Kalvningsintervallet 12,5. Av totalt 68 kalvningar var det 67 normala och 2 dödfödda. 17% mastitbehandlingar och den vanligaste utgångsorsaken Mastit/hög cellhalt. Rekryterings% 34. Hittar inget om cellhalten i redovisningen men tippar på att vi ligger mellan 150-200 i snitt. Ett riktigt bra år, men det finns alltid nåt som kan bli bättre. Te x juverhälsan och sen får gärna avkastningen öka till 10500 kg ECM, då är jag nöjd…