En vecka med en stor blandning av händelser på schemat. Byter alla gummidelar i mjölkmaskinerna tisdag och torsdag, rätt fullt upp mellan mjölkningarna, samt att vi måste vara någon extra på morgonen i ladugården för att bli klara så fort som möjligt. Bara för det så krånglade en strömmen på morgonen idag, en jordfelsbrytare som gick, och svårt att hitta felet…

Igår hade vår besättningsveterinär arrangerat en kurs för sina gårdar med temat ”Koårets nålsöga”. Från våran gård samlades vi i en närliggande bystuga där föreläsaren var och så kopplade de andra gårdarna upp sig via Teams. Intressant och det finns alltid något som kan kan ta med sig hem och justera/fundera på. Föreläsaren var från ett läkemedelsföretag men har även forskat bla annat om klövar. Så på eftermiddagen så utnyttjade vi hans kompetens för att titta runt i våran besättning vad som kan göra att vi har så många akuthalta kor. Kom en del uppslag som vi kan jobba vidare med, så det var en lång men givande dag! 🙂

”Ko-kontroll”

Vi ska ha revision från Svensk Sigill nästa vecka, så jag känner mig NÅGOT stressad över att gå igenom alla checklistor, dokumentation mm som ska vara klart och även förhoppningsvis rätt.

Den kära foderblandaren ”Siloking” får lite service och underhåll och så är det så klart någon trasig utgödsling och hålla på med.

Vädret har blivit betydligt mildare och varmare, nu är snart all snö borta och det är lera överallt. ”Den här vintern var kort” konstaterade min 5-åring 🙂