Pressmeddelande
01.03.2021

VikingRed tar ledningen för den gröna vägen med ny strategi

Strategin för de kommande fyra åren (2021–2024) har godkänts av VikingReds kommitté och fokuset ligger på hållbarhet och effektivitet.

VikingReds strategi har finjusterats för att öka fördelarna för mjölkproducenterna och för att uppnå högre genetiskt framsteg i besättningarna. En effektivare och hållbarare ko är hjärtat av den nya strategin för åren 2021–2024. Målen är kopplade till att svara till nutidens utmaningar och krav.

”Vi har ett fast fokus på djurskydd, livsmedelssäkerhet och att minska klimatavtrycket över alla produktionsled. VikingRed är en naturligt hälsosam ko med den högsta mjölkproduktionen och kg fett och protein av alla röda raser världen över. Med den nya strategin vill vi se över mer specifika mål för att utveckla den genetiska kapaciteten av varje ko”, säger Jakob Lykke Voergaard, avelsledare VikingRed.

En grön profil för den röda kon
I den nya strategin kommer hälso- och överlevnadsindex, vilka också speglar djurskyddet, fortsatt vara viktiga delar.
• Minskad behandlingsfrekvens för juverhälsa, övrig hälsa och klövhälsa
• Ökad överlevnadsgrad för dödfödslar, ungdjur och kor
• Mål att köpa 35 % pollade tjurar av totalt inköpta år 2024

Kött på mjölkrastjurar på menyn
En av förändringarna i den nya strategin är inkluderingen av termen ”Kött på Mjölk”. ”Vi vill kombinera mjölk- och köttproduktion för att skapa en mer klimatvänlig lösning, genom fler korsningar mellan VikingRed och köttras” förklarar Lykke Voergaard. ”När man använder samma ko för att producera mjölk och för att ta fram en köttkalv, optimeras resurserna i linje med klimatet”, tillägger han. Initiativet innebär att 33 % av renrasiga VikingRed-tjurar byts ut mot köttras på mjölk på populationsnivå, vilket är en process som sker gradvis under den fyraåriga strategin. ”Dessutom är detta initiativ mer lönsamt för lantbrukaren i och med att slaktvärdet av djuren kommer att öka, och i kombination med könssorterad sperma blir det möjligt för lantbrukaren att öka det genetiska framsteget och lönsamheten för lantbruksföretaget”.

Hondjuren – en viktig del av avelsplanen
Han tillägger att en annan viktig del av den nya strategin är betydelsen av hondjuren när det kommer till att komplettera det genetiska framsteget av VikingRed. Målet är att hälften av de födda hondjuren är genomiskt testade 2024. ”Vi kommer att ha möjligheten att öka det genetiska framsteget genom att identifiera de bästa kvigorna och öka VikingReds referenspopulation. Det är också viktigt för lantbrukarna då de kan använda sig av den genetiska informationen av deras hondjur som ett managementverktyg i besättningen” tillägger Lykke Voergaard.

Tjurar med korsningsprofil
I samband med styrkan och vitaliteten VikingRed bidrar med vid användning i korsningar, har den nya strategin kompletterats med mer specifika mål för att bredare kunna erbjuda korsningsprofiler för behov av specifika marknader. ”Vi förbereder att selektera djur som passar olika förhållanden på olika marknader och olika korsningsprogram” säger han. ”VikingRed-kon är en ledande ras för korsning och kommer naturligt stärka hälsa, fertilitet och effektivitet i besättningen” förklarar Lykke Voergaard.

VikingRed är en viktig del av två strukturerade och vetenskapligt bevisade korsningar: ProCross (VikingHolstein x VikingRed x French Montbeliarde) och VikingGoldenCross (VikingRed x VikingHolstein x VikingJersey). Dessutom stödjer VikingRed genomisk test av korsningsdjur för att möjliggöra för korsningsbesättningarna att selekterade de genetiskt bästa djuren för nästa generation och öka lantbrukarens vinst.

En samordnad roadmap
VikingRed-kommittén, olika forskningsenheter och VikingGenetics avelsspecialister har kommit överens om de gemensamma målen för att stärka den gröna profilen av VikingRed-boskap. ”Vår fördel är att vi inte startar från noll, VikingRed har redan åstadkommit många milstolpar gällande hälsa, effektivitet och hållbarhet. Nu ska vi lyfta VikingRed till nästa nivå för att säkerhetsställa ökad lönsamhet för mjölkproducenten”, säger Lykke Voergaard. VikingRed-kor är välkända för deras excellenta naturliga hälsa, fertilitet och lätta kalvningar och är konstant bland de topprankade för lokala index internationellt.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Lykke Voergaard, avelsledare VikingRed, telefon: +45 8795 9400, e-mail: JAVOE@vikinggenetics.com

Verónica Löfgren, Content and PR, telefon: +46 511 267 00, e-mail: VELOFf@vikinggenetics.com

Press Release_VikingRed_March 2021_ENG

VikingRed strategy map 2021-2024