Nedan finns en PDF fil som visar på lägesrapport för djurhälsa baserat bland annat på kokontrolluppgifter och uppgifter från mejerierna. SRB visar på fortsatt positiva siffror för hälsa mm

Lägesrapport djurhälsa från Svensk Mjölk