Vår ladugård som det borde se ut så här års. Den här bilden är från julafton 2012.

Vår ladugård som det borde se ut så här års. Den här bilden är från julafton 2012.

Här kommer ännu en bloggare i SRB-bloggen. Jag börjar med en liten presentation av mig och gården. Jag och min man Klas Johansson arrenderar Lommaryds prästgård som ägs av Linköpings stift. Vi och korna flyttade hit våren 2011 när vår förra arrendegård såldes. Ladugården är byggd 1893 och har i dagsläget plats för 60 mjölkande kor i kortbås. 10 ytterligare kortbås för sinkor och kvigor, ett 40-tal kvigplatser i spaltbox. När vi flyttade hit klädde vi spalten med gummispalt från Lantec, ett par av boxarna byggdes om och har nu liggbås till 12 småkvigor. Det kalla kalvstallet med tillhörande iglos fick följa med från förra gården men fick här en ny skepnad, dockat direkt mot ladugården. Senaste byggprojektet var att iordningställa en ströbädd för sinkor i en annan liten ladugård som ingår i arrendet.

Till gården hör 46 ha åker och 26 ha bete, vi har även sidoarrende 36 ha åker och ca 40 ha bete, varav 90 % finns inom en knapp kilometer från gårdscentrum. Vi är självförsörjande på vall och spannmål. Utöver det köper vi in åkerböna och expro till korna. Sommartid (i fjol 8 maj till 7 oktober) går korna ute dag och natt, det enda de får inne fram till och med augusti är kraftfodret och ett kg hö per ko och dag som lockgiva. När betet tryter drygar vi ut med lite ensilage under mjölkningen, vanligen från mitten av augusti.

För oss har alltid SRB-kon varit det självklara valet och sedan 2011 har vi bara röda kor. Vi vill ha friska, energiska kor med bra exteriör som fungerar bra i vårt enkla, grovfoderbaserade system.

Sedan ett år tillbaka driver jag ett litet gårdsmejeri där jag tillverkar färskost och ostkaka. Planen för året är att även börja tillverka smör och mögelost. Det är väldigt kul att kunna ta tillvara och göra något av den egna råvaran och det är även väldigt givande att komma i kontakt med konsumenterna, något som vi mjölkbönder inte är så vana vid annars.

På gården finns förutom oss och korna två Nordsvenskar, fyra hönor, en inhyst kanin och fyra mycket sällskapliga katter.